ORDINUL NR. 4266/840/2020 PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A MASURILOR PRIVIND SISTEMUL DE ÎNVATAMÂNT ÎN CONTEXTUL INSTITUIRII STARII DE ALERTA PE TERITORIUL ROMÂNIEI

ORDIN NR. 4.267/841/2020 PENTRU STABILIREA UNOR MASURI DE PREVENIRE SI COMBATERE A ÎMBOLNAVIRILOR CU SARS-COV-2 ÎN UNITATILE/INSTITUTIILE DE ÎNVATAMÂNT, INSTITUTIILE PUBLICE SI TOATE STRUCTURILE AFLATE ÎN SUBORDONAREA SAU COORDONAREA MINISTERULUI EDUCATIEI SI CERCETARII

SALARII PERSONAL DIDACTIC LA ╬NCEPUTUL ANULU SCOLAR 2021-2022

LISTA FUNCTIILOR DIDACTICE SI NEDIDACTICE LA DATA DE 31 MARTIE 2022

SALARII PERSONAL DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR SI NEDIDACTIC LA ÎNCEPUTUL ANULUI SCOLAR 2023-2024