Proiect finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene
Acțiunea cheie 1
Mobilităţi în domeniul educației școlare

GOOD TEACHERS MAKE A GREAT SCHOOL

Numărul de referință al proiectului: 2020-1-RO01-KA101-079154
Grant aprobat: 14.290 euro
Perioada: septembrie 2020 - decembrie 2021

Scopul proiectului, obiectivul general : îmbunătățirea procesului instructiv-educativ din cadrul școlii, transformarea lui într-un mediu modern, european, cu activități de învățare adaptate nevoilor elevilor săi.

Obiectivele specifice proiectului:
O1- îmbunătățirea competențelor pedagogice a șase cadre didactice în domeniul educației non-formale și de implementare a instrumentelor IT, pentru a lucra cu elevii cu risc de abandon școlar, în cadrul a trei sesiuni de formare.
O2- îmbunătățirea și consolidarea competențelor lingvistice a șase cadre didactice, urmare a participării la trei cursuri structurate desfășurate într-un cadru european, multilingvistic.
O3-dezvoltarea personală a șase cadre didactice, urmare a formării continue într-un cadru internațional de învățare, multicultural, pe care îl oferă cele trei cursuri structurate din cadrul proiectului Erasmus+.

Cursurile de formare au ca temă combaterea abandonului școlar și se vor desfășura în trei fluxuri:

 • flux 1,curs structurat: ‘’Non formal learning– the golden door for an innovative future for schools’’, vor participa 2 cadre didactice  din liceu. Organizator: New Horizons Malta.
 • flux 2, curs structurat: ’’Preventing early school dropout-a challenge for every teacher’’ vor participa 2 cadre didactice. Organizator: Euroteach International Training and Learning Institute.
 • flux  3,curs structurat: ‘’ICT: Learning by Doing’’, vor participa 2 cadre didactice.Organizator:  iDevelop teacher department( euroMind Projects).

Echipa de implementare a proiectului:

 • coordonator proiect: prof. Cărămidă Iulica
 • responsabil financiar : ec.Teodorescu Iulia
 • responsabil comunicare-informare: prof. Oltița-Venera Avramescu
 • responsabil logistică/secretarul proiectului: prof. Mădălina-Iulia Vîntu
 • responsabilul cu pregătirea lingvistică: prof. Daniela-Elena Marcu
 • responsabil cu pregătirea culturală: prof. Ileana Lupescu
 • responsabil monitorizare și diseminare: prof. Anișoara-Lăcrămeoara Dima

    

 

PROIECT ROSE
„PAS CU PAS CĂTRE UN BACALAUREAT PROMOVAT”

Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina, în calitate de beneficiar, implementează, începând cu luna octombrie 2018, proiectul „Pas cu pas către un bacalaureat promovat”, derulat prin Proiectul Privind Învățământul Secundar (ROSE), acord de grant 514 /SGL/R II/01.10.2018.
Proiectul are o perioadă de implementare de 4 ani, cu o valoare totală de 688.216 lei şi este finanțat integral de Banca Mondială. Acest proiect vizează 1.154 de licee de stat, reprezentând aproximativ 80% din totalul liceelor publice din România, care vor fi sprijinite în vederea îmbunătățirii tranziției de la liceu la învățământul terțiar.
Obiectivul general al proiectului este  ”Creșterea motivației pentru învățare, a participării elevilor la procesul instructiv-educativ și a progresului școlar pentru îmbunătățirea rezultatelor la examenul de Bacalaureat de la 11,42% la 20% a 285 elevi din Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina în vederea facilitării integrării lor pe piața muncii pe perioada de implementare a proiectului”.
Obiective specifice ale proiectului sunt:
O1.  Îmbunătăţirea competenţelor de bază în comunicare şi calcul aritmetic pentru 120 de elevi ai liceului din clasele a IX-a și a X-a care au obţinut rezultate slabe la Evaluarea Națională sau la testările inițiale, pe o perioadă de 4 ani.
O2.  Creşterea  ratei de participare la bacalaureat și a ratei de promovare a examenului de bacalaureat, de la rata de referinţă de 11,42% la ţinta finală de 20% prin pregătirea suplimentară, la disciplinele de bacalaureat, a 165 elevi ai liceului din clasele a XI-a și a XII-a care obțin rezultate nesatisfăcătoare la examenele de simulare la bacalaureat, într-o perioadă de 4 ani.
O3.   Creşterea motivaţiei pentru învățare a 70 de elevi aflați în risc major de abandon școlar prin implicarea acestora în activități de consiliere și extrașcolare pe o perioadă de 4 ani în vederea reducerii ratei de abandon şcolar de la rata de referinţă de 11,58% la 8% ţinta finală.
În cadrul proiectului, elevii desfăşoară următoarele tipuri de activităţi:

 • Activităţi remediale şi de sprijin (Limba şi literatura română, Matematică, Biologie)
 • Activităţi de consiliere (Consiliere de grup)
 • Activităţi extracurriculare (Vizite de studiu, excursii tematice, activități literar-artistice, competiții sportive)

       Acest proiect aduce beneficii:

  • Pentru elevi: îmbunătăţirea rezultatelor școlare; creșterea ratei de promovabilitate la examenul de Bacalaureat; îmbunătățirea procentului de integrare al elevilor pe piața muncii; adoptarea unor comportamente civice/sociale adecvate.
  • Pentru părinți: creșterea gradului de informare și înțelegere asupra importanței programelor educaționale remediale, de consiliere și a activităților extracurriculare; îmbunătățirea relațiilor cu copii prin diminuarea conflictelor; dezvoltarea unui parteneriat autentic părinte-școală.
  • Pentru instituția școlară: diminuarea nr. de elevi în risc de eșec școlar; creșterea promovabilităţii la Bacalaureat; promovarea incluziunii sociale; creșterea prestigiului școlii în comunitate.
  • Pentru comunitate: combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii de către elevi; facilitarea tranziţiei de la școală la viața activă pentru elevi; creșterea procentului de participare la învăţământul superior.

  În cadrul proiectului au fost editate patru reviste:

  Revista1

  Revista2

  Revista3

  Revista4

  Excursie tematică Tismana

  Vizită de studiu la Universitatea din Craiova

  Activităţi ale proiectului

   

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Adresa: Strada Ecaterina Teodoroiu, Nr. 8 A, Slatina, Olt
Telefon: 0249/431446
Fax: 0249/431446
e-mail:colegiu@metalurgicslatina.ro

Copyright © 2012 Prof. Oltita Avramescu